PETTIS KO LAUZON

Pettis KOs Lauzon with a kick to the skull